Co możemy Państwu zaoferować?

Pewność w działaniu, doświadczenie i precyzję

SEVESO

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym związanym z występowaniem w zakładzie znaczących ilości niebezpiecznych materiałów chemicznych

ATEX

Ocena zagrożenia wybuchem, obliczenia przyrostu ciśnienia, klasyfikacja i wyznaczanie stref, dokument potwierdzający zabezpieczenie stanowisk pracy

HAZOP

Analiza zagrożeń występujących w instalacji technologicznej związanych z możliwymi odchyleniami od założonych parametrów procesowych

Systemy detekcji gazów

Przenośne i stacjonarne urządzenia do wykrywania gazów trujących i palnych oparte o nowoczesne i niezawodne technologie pomiarowe

Ochrona przeciwpożarowa

Projektowanie i budowa systemów sygnalizacji pożarowej, oddymiania grawitacyjnego, wodnych i gazowych instalacji gaśniczych

Bezpieczeństwo maszyn

Ocena zgodności, projektowanie zautomatyzowanych układów bezpieczeństwa oraz dostosowywania starych urządzeń do wymagań dyrektywy maszynowej

Pamiętaj!

Bezpieczeństwo procesowe to ochrona ludzi, środowiska i majątku zakładu przed następstwami katastrof

Dołącz do grona naszych klientów

Współpraca - SAH Process Safety Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do biura we Wrocławiu

Botanica Residence
ul. Sienkiewicza 34a/9, 50-335 Wrocław

Zadzwoń lub napisz do nas

tel. +48 660 417 527
fax. +48 71 346 04 87
biuro@sah.pl