SEVESO

W oparciu o SEVESO wspieramy klientów
w przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym


Naszymi stałymi i wieloletnimi klientami są największe w kraju przedsiębiorstwa z branży chemicznej, metalurgicznej i gazownictwa, przemysłu drzewnego, motoryzacyjnego i spożywczego. Wykonując naszą pracę rzetelnie daliśmy się poznać jako godny zaufania partner.

Bezpieczeństwo procesowe to ochrona ludzi, środowiska i majątku zakładu przed następstwami katastrof.

1. Przeprowadzamy audyt. Na podstawie rodzaju i ilości materiałów niebezpiecznych w zakładzie określamy jego klasyfikację i jednoznacznie wskazujemy na dalsze obowiązki, jakie powinien spełnić zakład

2. Rozpoznajemy stan faktyczny. Gromadzimy i analizujemy dostępną w zakładzie dokumentację. Przeprowadzamy wizje lokalne i rozmowy z pracownikami. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wykonujemy inwentaryzację i samodzielnie tworzymy część rysunkową

3. Opracowujemy kompletną dokumentację na potrzeby organów administracji. Wdrażamy lub weryfikujemy istniejący system zarządzania bezpieczeństwem

4. Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy administracji

5. Szkolimy i pomagamy w organizacji ćwiczeń jednostek ratowniczych


ATEX

Sporządzamy dokumenty zabezpieczenia
przed wybuchem zgodnie z ATEX


Oceniamy zagrożenie wybuchem nowych inwestycji i już eksploatowanych procesów.

Mamy bogate doświadczenie. Pracowaliśmy przy niewielkich projektach jak stanowiska ładowania akumulatorów czy laboratoria. Realizowaliśmy złożone zadania oceniając linie produkcji automotive, spożywcze oraz chemiczne. Wykonywaliśmy dokumentację dla największych i najbardziej skomplikowanych instalacji procesowych w Polsce.
Podejmujemy się zadań dotyczących tak gazów i par cieczy, jak pyłów. Nasze usługi kierujemy do klientów reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu.
Starannie formułujemy zapisy dokumentów, wskazujemy terminy oraz zalecenia. zawsze konsultujemy treść z klientami.

Gwarantujemy pełną realizację wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie:

1. Sporządzania dokumentacji

2. Oceny prawidłowości doboru stosowanych rozwiązań

3. Projektowania, sprzedaży i montażu systemów bezpieczeństwa

4. Modernizacji i dostosowywania starych urządzeń
Zapewnia to bezpieczną, legalną eksploatację przez długi okres czasu.


HAZOP

Analiza HAZOP przeprowadzona przez SAH to bezpieczeństwo
i optymalizacja kosztów oraz możliwość
zidentyfikowania niedostatków projektowych


HAZOP jest znormalizowaną i uporządkowaną metodą oceny zagrożeń procesowych. Przy jej przeprowadzaniu opieramy się o zestaw słów kluczowych, rozważanych po kolei jako odchylenia od wartości oczekiwanej każdego z parametrów procesu.

Eksperci SAH mają bardzo duże doświadczenie w zakresie HAZOP najpopularniejszych technologii produkcyjnych, również dla największych zakładów w Polsce. Znakomitą znajomość metodologii wspieramy doświadczeniem w zakresie projektowania. Potrafimy czytać skomplikowaną dokumentację techniczną.
Analizę HAZOP przeprowadzamy w formie zbliżonej do burzy mózgów pod kierunkiem doświadczonego moderatora, celem zbadania instalacji (sprzętu), ale też programu sterowania i procedur pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.