SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW

Projektujemy, dostarczamy i instalujemy systemy detekcji gazów toksycznych i palnych. Szybkie i niezawodne wykrycie wycieku to najprostsze rozwiązanie w pracy z niebezpiecznymi chemikaliami.


Zalecamy ich stosowanie szczególnie w pomieszczeniach, w których mogą wydzielać się substancje trujące lub łatwopalne. Najczęściej zajmujemy się całym zakresem realizacji – od projektu do montażu pod klucz.
Projektujemy, dostarczamy i instalujemy Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Opieramy się o rozwiązania Polskiej firmy Polon-Alfa. Pracujemy również z systemami innych producentów. Realizujemy również audyty już działających systemów.

Jeśli chcesz zrealizować prace we własnym zakresie zaopatrz się u nas w profesjonalne detektory marki MSA Safety:

▪ gazów palnych – przy zagrożeniu wybuchem sygnalizują lub sterują innymi urządzeniami, np. uruchamiają wentylację lub alarm ewakuacyjny

▪ gazów toksycznych – wskazują bieżące stężenie i sygnalizują przekroczenie zaprogramowanych progów np. NDS oraz NDSCh dla tlenku węgla, siarkowodoru, cyjanowodoru, formaldehydu, chloru, tlenków siarki i wielu innych

▪ płomienia – wykrywają i rozpoznają światło ognia w pasmach podczerwieni i ultrafioletu. Są skuteczniejsze od tradycyjnych czujników reagujących tylko na dym lub temperaturę


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy zaufanym partnerem w ochronie przeciwpożarowej


▪ Opiniujemy dokumentację projektową nowych inwestycji

▪ Dajemy wytyczne do projektów budowlanych

▪ Wykonujemy:
– projekty wykonawcze instalacji ppoż.
– scenariusze rozwoju pożaru
– ekspertyzy techniczne

▪ Oceniamy stan bezpieczeństwa pożarowego z najlepszymi w kraju rzeczoznawcami

▪ Nasze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są dedykowane dla danego zakładu, bazujące na jego faktycznej budowie i przeznaczeniu. Przygotowana przez nas część rysunkowa jest rzetelna i estetyczna

Sporządzamy również projekty wykonawcze instalacji przeciwpożarowych.

Projektujemy i instalujemy:

▪ systemy sygnalizacji pożarowej

▪ instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu

▪ instalacje gaśnicze wodne i gazowe

▪ instalacje oświetlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego

▪ przeciwpożarowe sieci wodociągowe

▪ systemy wizualizowania i sterowania w/w urządzeniami

▪ systemy nadzorowania bezpieczeństwa budynków


BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Kompleksowo obsługujemy zakłady przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa maszyn


Zajmujemy się oceną tzw. maszyn starych jak też odbiorami urządzeń podlegających wymaganiom zasadniczym. Każda przeprowadzana przez nas analiza składa się z czterech etapów:

1. Oceny dostępnej dokumentacji

2. Oględzin maszyny podczas zatrzymania, ruchu oraz w trybie ustawczym lub pracy ręcznej

3. Próbnego zadziałania wyłączników zatrzymania awaryjnego, wyłączników krańcowych, barier bezpieczeństwa itp.

4. Analizy schematów elektrycznych lub pneumatycznych układu bezpieczeństwa

W większości przypadków wraz z zakończeniem prac analitycznych i przekazaniem raportu przygotowujemy kosztorys i przedstawiamy ofertę na wykonanie części lub całości wskazanych w raporcie prac. Po ich zakończeniu przeprowadzamy ponowną ocenę maszyny oraz mierzymy czasy reakcji układów bezpieczeństwa (tzw. czasy dobiegu). Działania kończymy przekazaniem raportu wskazującym na bezpieczeństwo i zgodność danej maszyny.